Produse pentru persoane juridice

Banca Cooperatista Flamura Ploiesti pune la dispozitia clientilor, persoane juridice, urmatoarele produse si servicii:

 

CREDITELE PE TERMEN SCURT au urmatoarele destinatii:
- Aprovizionarea in vederea constituirii de stocuri de materii prime si materiale, energie, combustibil, marfuri etc, necesare realizarii si finalizarii productiei de marfuri, care au desfacere asigurata executarii de lucrari si
prestari servicii, comert si altele;
- Stocuri si cheltuieli sezoniere;
-Destinatii speciale conform hotararilor guvernamentale

CREDITELE PE TERMEN MEDIU se acorda pentru realizarea urmatoarelor obiective:
- Amenajarea spatiilor comerciale si a cladirilor proprii, inchiriate, preluate in concesiune sau in locatie de gestiune;
- Achizitionarea unor masini si utilaje pentru agricultura, comert, mijloacede transport etc;
- Achizitionarea de animale de productie, reproductie si de tractiune;
- Achizitionareade tehnologii noi, linii de fabricatie etc.

CONDITII DE SELECTARE a clientilor persoane juridice pentru acordari de credite:
- Clientii- persoane juridice, care solicita credite, trebuie sa deschida un cont curent la Banca Coooperatista Flamura Ploiesti prin care sa desfasoare operatiunile de incasari si plati;
- Persoanele care semneaza cererile de credite sa aiba calitatea juridica pentru a angaja patrimonial clientii respectivi;
- Evidenaa contabila a acestora sa fie organizata potrivit prevederilor legale ;
- Sa desfasoare activitate economica rentabila dovedita cu documente contabile:
- Sa aiba credibilitate si o buna situatie patrimoniala si financiara.
- Dobanzile si comisioanele percepute de catre Banca Flamura la acordarea de credite, clientilor persoane juridice trebuie sa se incadreze in limitele stabilite prin circularele Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, la care Banca Flamura este afiliata.
- Garantii asiguratorii: aceleasi ca si la persoanele fizice.

IMPRUMUTURI INTERCOOPERATISTE
In conformitate cu prevederile art.21 si 104 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.97/2000, privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata prin Legea nr.200/20Q2, Bancile Cooperatiste si Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP se pot sprijini reciproc cu mijloace financiare, pe durate determinate, pentru desfasurarea unor activitati curente, precum si pentru efectuarea unor lucrari de investitii, amenajari, modernizari, achizitionarea de mijloace fixe etc.
Pot beneficia de astfel de credite numai Bancile Cooperatiste care prezinta credibilitate si ofera garantii suficiente pentru onorarea la scadenta a obligatiilor asumate prin contracte.
Valoarea imprumuturilor, dobanzile practicate si celelalte conditii ce urmeaza a fi prevazute in contracte vor fi aprobate de catre consiliile de administratie ale organizatiilor cooperatiste creditoare si respectiv beneficiare.
Dobanzile se stabilesc prin negociere directa, in limitele comunicate de Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP.

Depozite:
Banca Flamura propune o gama diversa de depozite exclusiv in lei, de la microintreprinderi, organizatii obstesti s de cult, asociatii familiale, persoane fizice cu profesii libere reglementate, cooperative, care domiciliaza/au sediul social si isi desfasoara activitatea in raza teritoriala de operare a Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti. Suma minima ce se poate depune pe termen de catre o persoana juridica este de 200 lei (RON).

Operatiuni financiar bancare:

Banca Cooperatista Flamura Ploiesti efectueaza operatiuni cu caracter financiar - bancar (incasari, plati, decontari, transferuri de fonduri etc.) pe baza de contracte sau conventii incheiate cu alte institutii de credit sau cu diversi agenti economici.

Alte servicii :

-Incheierea de contracte de asigurare in numele si in contul unor societati de asigurari.
-Transfer de bani prin sistemul WESTERN UNION:
- Operatiuni de incasari si plati in contul agentilor economici care prelucreaza produse agricole de origine animala si vegetala.
- Transfer de fonduri pe intreg teritoriul tarii, pentru clientii care  au conturi deschise la Bancile Cooperatiste din reteaua Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.