Depozite persoane fizice

Banca Cooperatista Flamura Ploie?ti v? pune la dispozi?ie urm?toarele tipuri de depozite:
- Depozitul standard cu dobând? fix? sau variabil? este un depozit obi?nuit la care dobânda se bonific? lunar;
- Depozitul discount este un depozit special cu dobând? fix?, cu posibilitatea încas?rii dobânzii în avans. Bonificarea dobânzii se face la constituirea depozitului;
- Depozitul cu capitalizare este un depozit obi?nuit la care dobânda se bonific? la scaden?a final? a depozitului. La scaden?a final? valoarea depozitului se cumuleaz? cu dobânda bonificat? ?i se constituie un nou depozit, care are acela?i termen cu cel expirat.
- Dobânzile anuale acordate de c?tre Banca Cooperatista Flamura Ploie?ti pentru constituirea de depozite se stabilesc ?inând cont de nivelurile de dobânzi pasive comunicate periodice c?tre Banca Central? Cooperatista CREDITCOOP.

Depozitele constituite de c?tre Banca Flamura Ploie?ti sunt garantate  de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar (FGDSB)- în limita a 100.000 Euro, având în cadrul acestui sistem un regim similar  b?ncilor, in plus, re?eaua  B?ncii Centrale cooperatiste CREDITCOOP dispune de un fond propriu - rezerva mutual? de garantare - constituit? la  nivelul Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

CERTIFICATE DE DEPOZIT

Banca Flamura emite ?i gestioneaz? certificate de depozit în vederea atragerii de surse financiare de la clien?ii lor, persoane fizice.
Tipuri de certificate de depozit: 100,500,1000,2000,5000 ?i 10.000 lei (RON).
Dobânzile anuale, acordate de c?tre Banca Flamura, pentru certificatele de depozit emise, se stabilesc având în vedere nivelele de dobânzi comunicate de Banca Central? Cooperatista CREDITCOOP.

 

CARNETE DE ECONOMII

- Pot fi nominale, cu sau f?r? clauz? de împuternicire, sau la purt?tor.
- Depunerile se efectueaz? numai in lei ?i potfi pe termen neprecizat, pe termen de 3 luni, 6 luni sau 1 an.
- Limita minim? a depunerii ini?iale pe un carnet de economii este 100 lei (RON).
- Pe carnetele de economii emise de organiza?iile cooperatiste de credit din re?eaua CREDITCOOP se pot efectua opera?iuni de retragere sau depunere la orice unitate proprie din ?ar? (agen?ii ale Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, banci cooperatiste sau puncte de lucru ale acestora).