Produse pentru persoane fizice

Banca Cooperatista Flamura Ploiesti va ofera urmatoarele tipuri de credite in conditii deosebit de avantajoase :

CREDITE DE CONSUM pentru satisfacerea nevoilor personale sau ale familiei solicitantului, a caror destinatie poate fi:

- nevoi personale nenominalizate, in limita a 12 castiguri nete ori pensii nete lunare ale solicitantului ori, dupa caz, alefamiliei acestuia;
- achizitionarea de bunuri, altele decat cele prevazute la "investitii imobiliare";
- dezvoltarea productiei agricole in gospodariile proprii,
- comercializarea produselor obtinute din productia agricola in gospodariile proprii;
- activitati de turism si agroturism;
- activitati de prestari servicii din diversedomenii, pentru persoane fizice autorizate;
- pentru evenimente deosebite (vacanta, calatorii, plata unor forme de scolarizare, participare la conferinte si simpozioane, casatorie, botez, accidente grave, calamitati naturale etc.)
- pentru tratamente medicale;
- pentru deces

CREDITE DE REFINANTARE se acorda persoanelor fizice, in scopul acoperirii unui alt credit contractat anterior in conditii de creditare inferioare celui de refinantare, precum si clientilor care mai au de rambursat dintr-un credit angajat si doresc o suma mai mare, din care sa-si achite debitul si sa ramana si cu o parte din creditul acordat.


CONDITII GENERALE

Pentru a putea beneficia de credite, clientii- persoane fizice sau juridice trebuie sa depuna la Banca cooperatista Flamura Ploiesti, o suma de bani, reprezentand partile sociale ale carui cuantum se stabileste prin actul constitutiv. Acest fond are caracter de intrajutorare si reprezinta o sursa definantare. Creditele acordate de catre Banca cooperatista Flamura Ploiesti se ramburseaza impreuna cu dobanzile aferente in rate, la termenele fixate prin contract, stabilite prin negociere cu beneficiarul de credit, in raport de valoarea creditului, evolutia veniturilor acestuia si in limita termenelor maxime prevazute in normele de creditare emise de Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP- Forul tutelar.
Nivelurile dobanzilor anuale la creditele acordate se aproba de catre Consiliul de Administratie al bancii , in limitele prevazute de circularele transmise de Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP si sunt unice pentru fiecare plafon de credit, pentru toti clientii bancii .

COMISIOANE
Banca cooperatista Flamura Ploiesti percepe la acordarea creditelor, comisioane care sa acopere din cheltuielile gestionarii riscului de credit, precum si din cheltuielile de administrare si evidenta a creditului. Nivelul acestor comisioane este stabilit de catre Consiliul de Administratie incadrandu-se in limitele comunicate prin circularele Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

Comision 0 la plata creditului din contul curent.