Newsletter

CONVOCARE 15.04.2014

Adunarea Generala a membrilor cooperatori

 

Potrivit dispozitiilor OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului , aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv- cadru al retelei CREDITCOOP  2007,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti convoaca Adunarea Generala a membrilor cooperatori in data de 15.04.2014, ora 10.00, la sediul Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti, str.Lupeni nr.7- 9,bl.M5- M5A, parter;

In situatia nendeplinirii conditiilor pentru a fi statutara Adunarea Generala va avea loc pe data de 16.04.2014 ora 10.00 la sediul bancii, la aceeasi adresa.

 

 

ORDINEA DE ZI:

1. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2013;

2. Raportul auditorului financiar cu privire la constatarile facute cu ocazia exercitarii mandatului sau in anul 2013 si la concluziile rezultate in urma verificarii bilantului contabil si a contului de profit si pierderi;

3. Aprobarea situatiilor financiare ale Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti pe anul 2013, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderilor), precum si fixarea dividendului;

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti;

7. Aprobarea privind prelungirea contractului de audit financiar incheiat cu S.C Exconev SRL;

8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014;

9. Aprobarea ipotecarii sau gajarii sediului social al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti si/sau a sediilor secundare ale acesteia, in cazul contractarii unor imprumuturi, in conformitate cu reglementarile emise de CREDITCOOP, daca este cazul;

10. Luarea la cunostinta privind retragerea aprobarii acordate domnului Voicu Nicolae din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti, de catre Banca Nationala a Romaniei, conform Hotararii nr.13 din 17.09.2013 emisa de Banca Nationala a Romaniei.

11.Desemnarea Directorului general adjunct, pentru participarea la Adunarea Generala a Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

12. Aprobarea programului de investitii pe anul 2014 si a surselor de finantare ale acestuia;

13.Diverse

14. Adoptarea Hotararii Adunarii generale.

Lista cuprizand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia membrilor cooperatori, la sediul Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti.

PRESEDINTELE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL BANCII COOPERATISTE FLAMURA PLOIESTI

IVAN MARIOARA

 

 

 

CONVOCARE


Potrivit dispozitiilor OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului , aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv  cadru al retelei CREDITCOOP in 2007,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii, Consiliul de Administratie al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti convoaca Adunarea Generala Extraordinara a membrilor cooperatori in data de 23.01. 2014, ora 10.00, la sediul Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti, str.Lupeni nr.7- 9,bl.M5- M5A, parter;

In situatia neindeplinirii conditiilor pentru a fi statutara Adunarea Generala Extraordinara va avea loc la data de 24.01.2014 ora 10.00 la sediul bancii, la aceeasi adresa. t

 

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea fuziunii Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti, in calitate de unitate absorbanta, cu Banca Cooperatista Muscelul Campina, in calitate de unitate absorbita.

2. Aprobarea proiectului de fuziune.

3. Renuntarea la desemnarea unui expert persoana fizica sau juridica, cu privire la examinarea proiectului de fuziune, conform prevederilor art.243 indice 3 alin.(5) din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.Delegarea Directorului General Adjunct pentru semnarea proiectului de fuziune .

5. Imputernicirea consilierului juridic pentru depunerea proiectului de fuziune la Registrul Comertului.

5. Adoptarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare.

PRESEDINTELE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL BANCII COOPERATISTE FLAMURA PLOIESTI

IVAN MARIOARA

 

 

Adunarea Generala Anuala 2011

 

CONVOCARE

Potrivit dispozitiilor OUG99/2006 privind instituaiile de credit si adecvarea capitalului , aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv  cadru al retelei CREDITCOOP- 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, Banca Cooperatista Flamura Ploiesti convoaca Adunarea Generala a membrilor cooperatori in data de 01.04.2011, ora 12.00, la sediul bancii din Ploiesti str. Lupeni nr.7- 9, bl. M5- M5A, parter;

In situatia neindeplinirii conditiilor pentru a fi statutara Adunarea Generala va avea loc la data de 04 .04.2011 ora 10.00 la sediul bancii, la aceeasi adresa.

 

ORDINEA DE  ZI:

 

1. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2010;

2. Raportul auditorului financiar cu privire la constatarile facute cu ocazia exercitarii mandatului sau in anul 2010 si la concluziile rezultate in urma verificarii bilantului contabil si a contului deprofit si pierderi;

3. Aprobarea situatiilor financiare ale Bancii Cooperatiste Flamura pe anul 2010, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderilor), precum si fixarea dividendului;

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5. Alegerea unui membru in Consiliului de Administratie al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti ca urmare a demisiei unui alt membru din Consiliu de Administratie;

6. Numirea sau demiterea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar sau prelungirea acestuia;

7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011;a

8. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;

9.Aprobarea ipotecarii sau gajarii sediului social al Bancii Cooperatiste Flamura si/sau a sediilor secundare alea cesteia, in cazul contractarii unor imprumuturi, in conformitate cu reglementarile emise de CREDITCOOP, daca este cazul;

10. Aprobarea modificarilor Actului constitutiv;

11.Adoptarea Hotararii Adunarii Generale:

12.Desemnarea Directorului general, pentru participarea la Adunarea Generala a BaNCII CENTRALE COOPERATISTE CREDITCOOP.

 

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VOICU NICOLAE