Actualizarea datelor

In conformitate cu regulamentul BNR nr. 9 din 3.iul.2008, privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, clientii persoane fizice sau juridice care au cont deschis la Banca Cooperatista Flamura Ploiesti, sunt asteptate la sediul bancii in vederea actualizarii datelor de identificare. Va multumim.

Client :

a) orice persoana fizica, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica ce are deschis la organizatia cooperatista de credit un cont prin care sunt derulate operatiuni care implica primirea sau distribuirea de fonduri;

b) orice persoana fizica, juridica sau entitate fara personalitate juridica careia ii este deschis un astfel de cont;

c) orice persoana fizica, juridica ce are legatura cu o tranzactie financiara in care organizatia cooperatista de credit este implicata si care poate genera un risc reputational sau de alta natura pentru aceasta.